Oční optika OPTILUX Duo, Masarykovo náměstí 296, Chrudim

oko

Oko je optický systém velmi podobný fotografickému přístroji. Průhledná rohovka, která tvoří přední plochu oka, je hlavní lomivou součástí tohoto optického systému.

Další částí optické soustavy je čočka uvnitř oka, která představuje doplňkovou lomivou sílu očního optického aparátu. Změnou svého tvaru umožňuje čočka u mladších lidí jemné doostřování při pohledu na různé vzdálenosti. Proto, aby rovnoběžné paprsky světla přicházející do oka dopadaly po průchodu jeho optickou soustavou přesně do místa nejostřejšího vidění na sítnici, musí být v oku zachován správný poměr jeho délky a síly optické soustavy. Řada dědičných a vývojových faktorů může vést ke strukturálnímu nepoměru. Je-li oko příliš dlouhé nebo krátké, dopadají zaostřené sbíhající se paprsky mimo sítnici. Tato nevyváženost se může projevovat v podobě dalších základních dioptrických vadách.

MyopieKrátkozrakost se projevuje tím, že blízké objekty vidíte bez problémů, ale čtení písma na tabuli či ukazatelů na silnici Vám činí potíže.

Krátkozrakost – myopiePři krátkozrakosti je optická mohutnost rohovky a čočky větší než by odpovídalo délce oka. Světelné paprsky procházející optickým aparátem oka se střetávají před sítnicí a obraz na ní je neostrý. Záleží tedy i na tvaru oční bulvy, která je v tomto případě příliš dlouhá. Předepisovány jsou korekční konkávní čočky, které pomohou zaostřit světelné paprsky na sítnici, kde utvoří ostrý obraz. V závislosti na stupni krátkozrakosti mohou být předepsány kontaktní čočky nebo brýle pro celodenní použití. Pokud je krátkozrakost slabší, korekční pomůcky mohou být nutné pouze pro určité aktivity, např. řízení vozidel či sledování televize. Pokud dostanete předepsány kontaktní čočky nebo brýle, může Vám trvat několik dní, než si na ně zvyknete. Poté krátkozrakost nebude mít významnější vliv na Váš životní styl.

hypermetropieDalekozrakost se projevuje tím, že vzdálené objekty vidíte bez problémů, ale máte problém zaostřit na bližší předměty. Dalekozrakost se též odborně nazývá hypermetropie a hyperopie. Způsobuje, že musíte vyvíjet zvýšené úsilí pro zaostření na bližší předměty.

Při dalekozrakosti je optická mohutnost rohovky a čočky menší než by odpovídalo délce oka. Světelné paprsky procházející optickým aparátem oka se střetávají za sítnicí a obraz na ní není ostrý. Záleží tedy i na tvaru oční bulvy, která je v tomto případě příliš krátká. Proč se tvar (délka oka) různí přesně není známo, ale sklon k dalekozrakosti je vrozený. Další faktory se také mohou projevovat, ale ne v takové míře jako dědičnost.
Pro korekci dalekozrakosti se používají konvexní čočky (spojky). Spojky lomí světlo více a zaostřují jej na sítnici. Pokud nemáte žádné jiné problémy, jako například astigmatismus, můžete nosit pouze brýle na čtení. Komplexní pravidelné prohlídky zajistí, že budou zjištěny a napraveny i malé změny ve vidění tak, aby Váš zrak byl stále jasný a ostrý.

presbyopiePresbyopie se projevuje tím, že oko v určitém věku ztrácí schopnost zaostřit na bližší objekty. Tuto refrakční vadu odborníci nazývají presbyopie (odvozenina od řeckého výrazu pro „staré oko“) nebo hezky česky vetchozrakost. Častým příznakem jsou únava očí či bolesti hlavy při práci nablízko, jako je šití, pletení nebo malování. Presbyopie je spojena se stárnutím a v určitém věku brýle začínají být nevyhnutelné.

Jak stárneme, lidské tkáně ztrácí svoji elasticitu. Když stárne pokožka, ztrácí elasticitu a dělají se nám vrásky. Podobně, když čočka v našem oku ztratí část své elasticity, zhorší se její schopnost měnit optickou mohutnost a zaostřovat na různě vzdálené objekty. Ztráta elasticity je postupná. Dlouho před tím než si uvědomíme, že nám dělá potíže zaostřit na blízké předměty, již čočky začala ztrácet schopnost se rozšiřovat a zplošťovat. V poslední době se prosadil názor, že presbyopie je způsobena primárně zvyšováním objemu čočky, čímž dochází k uvolnění svalů, které čočku přidržují . Tím je znemožněna jejich funkce měnit tvar čočky.
Obvykle se presbyopie koriguje předepsáním brýlí, které čočce pomohou zaostřit nablízko. Brýle na čtení pomohou efektivněji lomit paprsky světla, aby se kompenzovala ztráta vidění nablízko. Pokud nemáte jiné oční vady, jako např. krátkozrakost či astigmatismus, budete potřebovat pouze brýle na čtení. V případě, že se u Vás objevuje např. krátkozrakost mohou Vám být předepsány bifokální čočky.

AstigmatismusPokud máte zkreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost, může tím u Vás projevovat astigmatismus. I v případě, že Vaše vidění je celkem ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu, mhouření či podráždění očí, může to být známka slabého astigmatismu. Přítomnost astigmatismu ověří oční prohlídka, včetně testu vidění nablízko i do dálky.

Astigmatismus je jedna z refrakčních vad. Refrakční vady způsobují nepřesné zaostření světla na sítnici. Astigmatismus se často vyskytuje spolu s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Jak je astigmatismus korigován? Váš oční odborník Vám doporučí nosit brýle nebo kontaktní čočky. Čočky, které jsou potřeba při astigmatismu se nazývají torické čočky a mají dodatečný parametr zvaný cylindr. Tyto čočky lomí světlo v jedné ose jinak než ve druhé, a tím vyrovnají nepravidelnost Vaší rohovky. Oční odborník Vám provede pečlivé testy pro určení nejlepší korekce.

 Trpíte některou z těchto očních vad?
 Nechte si u nás přeměřit zrak!

Awesome Image

Jak to u nás v Optice chodí...

Awesome Image Awesome Image

Oční optika Chrudim